Vazaldorpen

Omliggende vazaldorpen...

Aalst


Aalst is ontstaan in 1992. De bekende schrijver en bijna-Nobelprijswinnaar Louis Paul Boon publiceerde in 1971 zijn roman "Pieter Daens". Het is een meeslepend verhaal over een volksheld in het fictieve stadje "Aalst". In 1992 verfilmde de Belgische regisseur Stijn Coninx deze roman in zijn kaskraker "Daens". Het verhaal is uiteraard niet echt gebeurd want je kan duidelijk zien dat het hoofdpersonage gewoon gespeeld wordt door Jan Decleir. Voor het maken van deze film werd wel een gigantisch filmdecor gebouwd op een uienveld nabij Teralfene. Na het vertrek van de filmploeg heeft ratjetoe-allerhande de filmdecors wat verstevigd met Eternit-golfplaten en is er gewoon gaan wonen. De term "Oilst-ajoin" refereert zowel aan het oorsponkelijke uienveld alsmede aan een lokaal veelvoorkomende spraakstoornis.

Essene/Hekelgem


Essene en Hekelgem zijn in tegenstelling tot het volksgeloof geen echte dorpen, maar historisch gezien arbeiderswijken binnen de stadsomwalling van Teralfene. Traditioneel woont in Essene dienstpersoneel en handarbeiders, waar Hekelgem eerder agrarisch van karakter is. De band met Teralfene is zeer sterk; de Heren van Teralfene hebben immers eeuwenlang voor voedsel, werkgelegenheid en bescherming gezorgd. Het respekt en de genegenheid van "Hekelgemmers" en "Esseners" voor hun Teralfense meesters is dan ook groot. De afschaffing van de horigheid en het lijfeigenschap na de Eerste Wereldoorlog heeft deze volkswijken wel wat onafhankelijker gemaakt. Door het economisch optimisme na Expo '58 werden zelfs hier verharde wegen en stromend water gemeengoed.

Liedekerke/Denderleeuw


Liedekerke en Denderleeuw zijn ontstaan eind negentiende eeuw. De gebieden aan de overkant van de Dender waren sinds mensenheugenis moerassen met slechts enkele sporadische bewoners. Om de plaatselijke malariaplaag in te dijken besliste het stadsbestuur van Teralfene om de moerassen droog te leggen en een meer permanente bewoning toe te laten. Langsheen de spoorlijn die doorheen dit gebied loopt ontstonden al gauw nederzettingen die uitgegroeid zijn tot wat we vandaag gemeenzaam "Liedekerke" en "Denderleeuw" noemen. Cultureel-antropologen doen sinds enkele jaren onderzoek naar de heel eigen taal en levenswijze die hier ontstaan is. De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat de plaatselijke bevolking vooral werkzaam is in de vleesverwerkende industrie in een manufactuur langsheen de Dender. De voornaamste producten zijn worsten en paté voor de lokale afzetmarkt.